"Kỹ thuật cao, chất lượng cao, hiệu quả cao"
Lượt truy cập: 326094
Đang trực tuyến: 3
     

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÔNG BHYT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-BV ngày 29/3/2017 của Bệnh viên Mắt - TMH – RHM An Giang)

   
   
 
     
     
     
     
Trang chủ | Giới thiệu | Chuyên khoa | Dịch vụ | Tin tức | Liên hệ| DSLHKB
© BV Mắt - TMH - RHM An Giang
Designed by TVN