Untitled Page
  "Kỹ thuật cao, chất lượng cao, hiệu quả cao"
Lượt truy cập: 343008
Đang trực tuyến: 6
              
  PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH
 
                 
        Phòng Tổ chức gồm 17 CNVC:
       + 04 Cán bộ Đại học
       + 01 Văn thư
       + 12 Nhân viên khác
 
   
                                     
         
 
Trang chủ | Giới thiệu | Chuyên khoa | Dịch vụ | Tin tức | Liên hệ| DSLHKB
© BV Mắt - TMH - RHM An Giang
Designed by TVN