Untitled Page
  "Kỹ thuật cao, chất lượng cao, hiệu quả cao"
Lượt truy cập: 388803
Đang trực tuyến: 1
                  Đề Án 06 
+ 3 cách thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy trong khám chữa bệnh 
+ Tài liệu tuyên truyền quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử 
+ Thông tin cần biết về đề án 06, chuyển đổi số nền tảng kiến tạo
 
 
 
 
     
                                   PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG  
             
  Phòng điều dưỡng gồm 05 CNVC:
         + 04 CN
         + 01 ĐDTC
   
     
       
       
     
     
Trang chủ | Giới thiệu | Chuyên khoa | Dịch vụ | Tin tức | Liên hệ| DSLHKB
© BV Mắt - TMH - RHM An Giang
Designed by TVN