Untitled Page
  "Kỹ thuật cao, chất lượng cao, hiệu quả cao"
Lượt truy cập: 469217
Đang trực tuyến: 3
                  Đề Án 06 
+ Lời giải từ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm  
+ 3 cách thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy trong khám chữa bệnh 
+ Tài liệu tuyên truyền quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử 
+ Thông tin cần biết về đề án 06, chuyển đổi số nền tảng kiến tạo
 
 
 
 
     
            PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP - PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG    
         
BSCKII. DƯƠNG TÒNG CHINH
           Trưởng phòng KHTH
   
  Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - Điều dưỡng gồm 07 CNVC:
         + 01 BSCKII
         + 02 CNĐD
         + 01 CNKT
         + 01 KSTH
         + 01 CNQTKD
         + 01 KTV
 
                                      
     
     
     
     
     
Trang chủ | Giới thiệu | Chuyên khoa | Dịch vụ | Tin tức | Liên hệ| DSLHKB
© BV Mắt - TMH - RHM An Giang
Designed by TVN