"Kỹ thuật cao, chất lượng cao, hiệu quả cao"
Lượt truy cập: 326099
Đang trực tuyến: 8
  Danh sách giá dịch vụ khám bệnh và chữa bệnh bảo hiểm y tế.  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-BV ngày 29/3/2017 của Bệnh viên Mắt - TMH – RHM An Giang)
   
   
 
     
     
     
     
Trang chủ | Giới thiệu | Chuyên khoa | Dịch vụ | Tin tức | Liên hệ| DSLHKB
© BV Mắt - TMH - RHM An Giang
Designed by TVN