Untitled Page
  "Kỹ thuật cao, chất lượng cao, hiệu quả cao"
Lượt truy cập: 479863
Đang trực tuyến: 7
                  Đề Án 06 
+ Lời giải từ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm  
+ 3 cách thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy trong khám chữa bệnh 
+ Tài liệu tuyên truyền quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử 
+ Thông tin cần biết về đề án 06, chuyển đổi số nền tảng kiến tạo
 
 
 
 
1. Thông báo cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe  
2. Bản công bố cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe  
3. Tờ trình gửi sở Y tế An Giang  
4. Phụ lục 1, 2  
5. Phụ lục 3  
6. Phụ lục 4  
7. Phụ lục 5  
   
   
Trang chủ | Giới thiệu | Chuyên khoa | Dịch vụ | Tin tức | Liên hệ| DSLHKB
© BV Mắt - TMH - RHM An Giang
Designed by TVN