"Kỹ thuật cao, chất lượng cao, hiệu quả cao"
Lượt truy cập: 335146
Đang trực tuyến: 2
 Khoa Răng Hàm Mặt tổ chức
hội thi “Xanh – sạch – đẹp”


 
Bệnh viện tham gia tập huấn phòng cháy, chữa cháy
bảo đảm an toàn cho người bệnh, người nhà người
bệnh, nhân viên bệnh viện và tài sản của bệnh viện.
 
 
Bệnh viện diễn tập an ninh trật tự, bảo đảm an toàn
cho người bệnh, người nha người bệnh, nhân viên
bệnh viện và tài sản của người bệnh, bệnh viện.
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chuyên khoa | Dịch vụ | Tin tức | Liên hệ| DSLHKB
© BV Mắt - TMH - RHM An Giang
Designed by TVN